Intellectuele eigendomsrechten

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Holding Tolpoort BVBA, Eeuwenaert BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Holding Tolpoort bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Holding Tolpoort bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Holding Tolpoort bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Holding Tolpoort bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Holding Tolpoort bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Holding Tolpoort bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement  Gent bevoegd.

Privacybeleid

Holding Tolpoort bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Holding Tolpoort bvba, Tolpoortstraat 74, bus 1, B-9800 Deinze.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. In extreem uitzonderlijke omstandigheden kunnen uw gegevens opgevraagd worden via een gerechtelijk bevel. In dat geval brengen wij u op de hoogte volgens onze mogelijkheid.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 (gewijzigd door de wet van 11/12/1998 en de wet van 13/06/2005 over electronische communicatie) beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Black Country Balsem, Tolpoortstraat 74, 9800 Deinze, virginie@blackcountrybalsam.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Holding Tolpoort bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Holding Tolpoort bvba-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Holding Tolpoort bvba-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Holding Tolpoort verklaart te handelen volgens de European General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 van 27/04/2016. Holding Tolpoort neemt de verantwoordelijkheid over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn uw IP-adres (zonder voorafgaande registratie), naam, emailadres, login en eventueel profielfoto. Deze gegevens worden door ons bekomen door registratie, inschrijving voor de nieuwsbrief, een aankoop of door cookies (die in de paragraaf Cookies verder worden omschreven). Indien u geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zal u ook niet verplicht zijn persoonlijke gegevens te verschaffen. De verwerking van bepaalde gegevens kan plaatsvinden tot uiterlijk 3 jaar na de laatste communicatie. U kan op elk moment deze verwerking laten stopzetten door Holding Tolpoort te contacteren. Uw gegevens zullen ook niet onderworpen worden aan geautomatiseerde implementeringen.

 

Een klacht of eis tot schadeclaim omtrent uw privacy kan u indienen bij de Belgische Privacycommissie: Commission for protection of personal life, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

 

Uw gegevens worden beveiligd zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden.Wij zijn niet aansprakelijk indien u direct of indirect schade ondervindt door eventueel misbruik van gegevens door derden. De website www.blackcountrybalsam.com voldoet aan alle veiligheidsvereisten. U bent zelf verantwoordelijk voor veilig gebruik van de site op uw computer, IP-adres en identificatiedata en voor de vertrouwelijkheid ervan. Ook onze medewerkers gaan met de nodige omzichtigheid en discretie om met uw gegevens en handelen volgens de GDPR.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing (pop-up) ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze website kan gebruik maken van 3 soorten cookies:

- cookies, door onze eigen website geplaatst, die enkel bewaard worden voor de duur van een surfsessie (bvb. winkelmandje)

- cookies, door onze eigen website geplaatst, die langer bewaard blijven dan voor de duur van een surfsessie (bvb. taalkeuze)

- cookies door derde partijen geplaatst (bvb. door Google Analytics, door reclameregie...)

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.